Thạc sĩ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 CHO CÁC BẬC ĐÀO TẠO BÁC SĨ NỘI TRÚ, CHUYÊN KHOA CẤP II VÀ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
10/08/2023

THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh sau đại học năm 2023 cho các bậc đào tạo
Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II và trình độ Thạc sĩ
                
      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II và trình độ Thạc sĩ; cụ thể như sau: 
  • Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 11/9/2023 đến hết ngày 18/10/2023
  • Đăng ký ôn tập: đăng ký trực tuyến và nộp tiền ôn tập bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn tại đường dẫn tinyurl.com/onthisdh2023 từ ngày 11/9/2023.
  • Đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử tuyensinh.ump.edu.vn từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 18/10/2023.
  • Thời gian nhận hồ sơ: vào 02 ngày, từ ngày 17/10/2023 đến hết ngày 18/10/2023.
  • Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.
  • Điều kiện dự thi: Xem chi tiết tại các tập tin bên dưới.
Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC