Thạc sĩ

Thông báo về việc công bố kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2) và Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú đủ điều kiện tham dự buổi xét chọn chuyên ngành bổ sung (chuyên ngành Lao) năm 2023
01/12/2023

THÔNG BÁO
Về việc công bố kết quả chấm phúc khảo tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2) và Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú đủ điều kiện tham dự buổi xét chọn chuyên ngành bổ sung (chuyên ngành Lao) năm 2023
 
      Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 (đợt 2) kết quả chấm phúc khảo và Danh sách thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú đủ điều kiện tham dự buổi xét chọn chuyên ngành bổ sung (chuyên ngành Lao) năm 2023: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới:
 
A. KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO (tập tin đính kèm).
 
B. TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ: 
      Hội đồng tuyển sinh sau đại học thông báo thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú (Hệ Nội) có điểm đạt của tất cả các môn thi nhưng không đủ điều kiện xét trúng tuyển chuyên ngành đã đăng ký ở nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và trân trọng mời các thí sinh đủ điều kiện tham dự buổi xét chọn chuyên ngành bổ sung đối với chuyên ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu:
1. Chuyên ngành xét chọn bổ sung: Lao.
2. Chỉ tiêu còn lại: 03 chỉ tiêu.
3. Hướng dẫn đăng ký, tham dự buổi xét chọn bổ sung:
+ Bước 1: Thí sinh liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học nhận Đơn đăng ký chọn chuyên ngành bổ sung trong 01 ngày 04/12/2023.
+ Bước 2: Thí sinh tập trung vào lúc 13 giờ 30 phútthứ ba ngày 05/12/2023 tại Giảng đường 9A2 (Tòa nhà 15 tầng) - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh để họp và xét chọn chuyên ngành (đối với những chuyên ngành chưa tuyển đủ chỉ tiêu)
     Thí sinh vắng mặt sẽ không được xét trúng tuyển và Hội đồng tuyển sinh Sau đại học không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.
     Tập tin đính kèm:
Ghi chú:
Thí sinh kiểm tra danh sách, các thông tin (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành,...); nếu có thắc mắc hoặc có thông tin cần điều chỉnh, đề nghị thí sinh phản hồi bằng cách gửi mail theo địa chỉ: saudaihoc@ump.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16 giờ ngày 04/12/2023 để được hướng dẫn, xử lý; sau thời gian này Hội đồng tuyển sinh sau đại học sẽ không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan.
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC