Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023 ĐỢT 2
01/12/2023

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh được đề nghị công nhận trúng tuyển
sau đại học năm 2023 đợt 2

       Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 đợt 2 danh sách đề nghị công nhận trúng tuyển Chuyên khoa cấp II, Trình độ Thạc sĩ và Trình độ Tiến sĩ năm 2023 đợt 2: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.

      ► Tập tin đính kèm

          1/ Danh sách Chuyên khoa cấp II

          2/ Danh sách Trình độ Thạc sĩ

          3/ Danh sách Trình độ Tiến sĩ

       Thí sinh vui lòng kiểm tra các thông tin (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, chuyên ngành,...); nếu có thông tin cần điều chỉnh, đề nghị thí sinh phản hồi, gửi mail theo địa chỉ: saudaihoc@ump.edu.vn cho Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16 giờ ngày 04/12/2023 để được hướng dẫn điều chỉnh; sau thời gian này Hội đồng tuyển sinh sau đại học sẽ không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC