Thạc sĩ

Thông báo Kế hoạch đào tạo và khung chương trình đào tạo cho đối tượng học viên trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025, đợt 2
15/12/2023

THÔNG BÁO
Kế hoạch đào tạo và khung chương trình đào tạo
 đối tượng học viên trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025, đợt 2

      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ trúng tuyển năm 2023 - đợt 2 kế hoạch đào tạo và khung chương trình đào tạo cụ thể như sau: 

      1. Kế hoạch đào tạo (xem tại đây)

      2. Khung chương trình đào tạo (xem tại đây)

 

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Quang Khải - Phụ trách khóa 2023-2025 để được hướng dẫn.