Thạc sĩ

THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023
23/12/2023

THÔNG BÁO 
Danh sách học viên Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú và trình độ Thạc sĩ được đề nghị công nhận tốt nghiệp năm 2023
 
          Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến học viên Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú và trình độ Thạc sĩ danh sách học viên được đề nghị công nhận tốt nghiệp năm 2023: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
          Tập tin danh sách:
       Học viên vui lòng kiểm tra các thông tin (Họ tên, giới, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, chuyên ngành,...); nếu có thông tin cần điều chỉnh hoặc thắc mắc, đề nghị học viên liên hệ trực tiếp viên chức quản lý khóa học trước 11 giờ ngày 27/12/2023 để được hướng dẫn, xử lý; sau ngày 27/12/2023 nhà trường sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC