Thạc sĩ

Thông báo về việc công bố Quyết định, danh sách học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2023 và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
29/12/2023

THÔNG BÁO
Về việc công bố Quyết định, danh sách học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2023 và cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
 
       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên các bậc học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, trình độ Thạc sĩ) Quyết định kèm danh sách công nhận tốt nghiệp năm 2023Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
     Phòng Đào tạo Sau đại học cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên có tên trong danh sách được công nhận tốt nghiệp để sử dụng trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, kể từ ngày 29/12/2023: học viên liên hệ và nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học.
  • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
Ghi chú: Mọi thắc mắc, học viên vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học hoặc chuyên viên quản lý học viên.
 
TẬP TIN ĐÍNH KÈM:
       1/ Chuyên khoa cấp I
       2/ Chuyên khoa cấp II
       3/ Bác sĩ nội trú
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC