Thạc sĩ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC TỐT NGHIỆP NĂM 2023.
29/12/2023

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp sau đại học
cho học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2023
 
      Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp sau đại học cho học viên các bậc học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ) tốt nghiệp năm 2023Xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.
  – Thời gian đăng ký dự lễ: từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 10/01/2024.
  • Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ.
  • Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.
  – Địa điểm đăng ký: Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5).
      Học viên vui lòng tham gia khảo sát ý kiến học viên về chương trình học và thực hiện các bước đăng ký dự Lễ tốt nghiệp, cụ thể như sau:
      Bước 1: Học viên điền bảng khảo sát nhằm thu thập ý kiến phản hồi về kiến thức và kỹ năng học viên tiếp thu được trong quá trình học, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học tại Trường; sau khi hoàn thành bảng khảo sát ý kiến sẽ đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp sau đại học trực tuyến tại: Link khảo sát và đăng ký dự lễ
      Bước 2: Sau khi hoàn thành khảo sát và đăng lý dự lễ trực tuyến, đề nghị học viên có nhu cầu dự Lễ tốt nghiệp đến trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học để xác nhận và nộp lệ phí tham dự lễ tốt nghiệp (có thể cử học viên đại diện đăng ký theo lớp) từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 10/01/2024.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC