Thạc sĩ

Thông báo: Lịch thi lần 2 Học phần/Chứng chỉ Sinh học phân tử năm học 2023-2024
29/12/2023

THÔNG BÁO
LỊCH THI LẦN 2 HỌC PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM HỌC 2023-2024
 
Đối tượng: CKI, CKII, BSNT không đạt lần 1; HV trình độ ThS không đạt lần 1 và HV vắng thi có phép ở kỳ thi 09/12/2023.
     - Thời gian nộp đơn phúc khảo điểm thi lần 1: từ 03/01 đến 08/01/2024 tại Trung tâm Y sinh học phân tử.
     - Thời gian đăng ký dự thi lần 2: từ 15/01 đến 19/01/2024 tại Phòng Kế hoạch Tài chính
Thời gian thi: 14 giờ, thứ Tư, ngày 31/01/2024.
Địa điểm thi: Phòng Thực tập - Trung tâm Y sinh học phân tử.
Hình thức thi: Tự luận. (Học viên được sử dụng tài liệu giáo trình Sinh học phân tử lưu hành nội bộ)
Thời gian làm bài: 
     - Đối với học viên thi lần 2: Đề thi gồm 02 câu, thời gian làm bài 40 phút.
     - Đối với thí sinh vắng thi có phép: Đề thi gồm 03 câu, thời gian làm bài 60 phút.