Thạc sĩ

Thông báo danh sách thí sinh dự thi; thí sinh được miễn, nợ ngoại ngữ; được hưởng chế độ ưu tiên và sơ đồ phòng thi tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đợt 2)
01/10/2019

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi:
       + Danh sách thí sinh dự thi.
       + Danh sách thí sinh được miễn, nợ ngoại ngữ.
       + Danh sách thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên.
       + Sơ đồ phòng thi.
           (Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới)

Thời gian, địa điểm phổ biến quy chế thi tuyển sinh: Thí sinh có mặt lúc 08 giờ 30 thứ hai, ngày 23/9/2019 tại Giảng đường 5A (lầu 5, tòa nhà 15 tầng) để nghe phổ biến qui chế tuyển sinh.

Thí sinh nhận giấy báo dự thi sau khi nghe phổ biến quy chế thi vào buổi sáng ngày 23/9/2019 tại Giảng đường 5A (tòa nhà 15 tầng).

Đề nghị thí sinh dự thi các môn thi theo hình thức trắc nghiệm chuẩn bị viết chì 2B và cục tẩy để làm bài thi.

STT Tải file
1 DS-Duthi-Nam2019dot2.pdf
2 DS-DuthiBSNT-MienNN-Nam2019.pdf
3 DS-DuthiCH-MienNN-Nam2019.pdf
4 DS-DuthiCH-Uutien-Nam2019.pdf
5 DS-DuthiCKII-MienNN-Nam2019.pdf
6 SODOPHONGTHITSSDHDOT2.pdf