Thạc sĩ

Thông báo danh sách tham gia học học phần Ngoại ngữ của học viên trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021
02/10/2019

Phòng Đạo tạo Sau đại học thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ khóa 2019 - 2021 danh sách đăng ký học học phần Ngoại ngữ tại trường (Xem danh sách đính kèm).

Địa điểm và thời gian học theo Lịch học đã thông báo (Xem tại đây). Riêng Anh văn Dược sẽ học theo lịch của Khoa dược.

STT Tải file
1 Anh-Duoc-2019-2021.pdf
2 Anh-RHM-2019-2021.pdf
3 Anh-Y-2019-2021.pdf
4 Phap-2019-2021.pdf
5 Anh-Y-2017-2019-HocLai.pdf