THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM HỌC 2019 - 2020
10/02/2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ NĂM HỌC 2019 - 2020

        Các anh/chị học viên Sau đại học chưa hoàn thành chứng chỉ Sinh học phân tử năm học 2019 - 2020, đến Phòng Kế hoạch Tài chính đăng ký thi lần 2 từ ngày 17/02 đến 19/02/2020.

Ngày thi dự kiến: 13 giờ 30, ngày 21/02/2020