THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHO THẠC SĨ ĐẦU RA NĂM 2020
19/03/2020

 THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHO THẠC SĨ ĐẦU RA NĂM 2020

             Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ (Phụ lục 2); Phòng đào tạo sau đại học thông báo đến các học viên trình độ thạc sĩ nộp chứng chỉ miễn ngoại ngữ đầu ra năm 2020 như sau:  

1/ Địa điểm nộp: Phòng đào tạo sau đại học (gặp BS. Quý)

2/ Thời gian nộp: vào các buổi chiều thứ năm và thứ sáu hàng tuần, từ 11/5/2020 đến 30/6/2020

3/ Đối với chứng chỉ TOEIC phải có đủ 4 kỹ năng.

                                                                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC