THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI THỐNG KÊ Y HỌC NĂM 2018 - 2019 
11/03/2019

THÔNG BÁO 

V/v DANH SÁCH PHÒNG THI THỐNG KÊ Y HỌC 

NĂM HỌC 2018 - 2019

        Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Cao học- Bác sĩ nội trú - Nghiên cứu sinh kế hoạch và danh sách phòng thi môn Thống kê y học năm học 2018 - 2019 như sau: 

1/ Ngày giờ thi: lúc 13 giờ, thứ bảy ngày 22/12/2019.

2/ Hình thức thi: trắc nghiệm, thí sinh phải làm bài thi bằng bút chì 2B.

3/ Danh sách, số báo danh và địa điểm thi: xem file đính kèm.

                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
DSthiTKYH2018..xls 630
5D-TKYH-BSNT-HOC LAI.pdf 169