Thông báo về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp Sau đại học đợt 4 (ngày 24/4/2020) cho học viên các bậc học.
20/04/2020

THÔNG BÁO
Về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp Sau đại học đợt 4 (ngày 24/4/2020) cho học viên các bậc học.


           Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2019 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp về việc hoãn phát bằng tốt nghiệp sau đại học đợt 4 (ngày 24/4/2020).

      Học viên vui lòng theo dõi các thông báo tiếp theo về việc tổ chức phát bằng tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

      Trân trọng cảm ơn.

 

Ghi chú: Mọi thắc mắc về phát bằng tốt nghiệp, học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC