THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018
11/03/2019

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH PHÒNG THI CHỨNG CHỈ SINH HỌC PHÂN TỬ 
SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách phòng thi chứng chỉ Sinh học phân tử năm 2018 lúc 13 giờ ngày 08/12/2018 cụ thể như sau:

- Chuyên khoa Cấp II: Giảng Đường 4A, 4C, 4D Tòa nhà 15 Tầng

- Bác sĩ nội trú khóa 2017 - 2020 : Giảng Đường 4B, 4D Tòa nhà 15 Tầng

- Chuyên khoa cấp I, Cao học, Nghiên cứu sinh (Học lại, học bổ sung): Giảng đường 5A Tòa nhà 15 tầng.

- Cao học khóa 2018 - 2020: Giảng đường 5A,5B,5C,5D Tòa nhà 15 tầng.

- Chuyên khoa Cấp I khóa 2018 - 2020: Giảng đường 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D Tòa nhà 15 tầng.

Danh sách cụ thể học viên tải file đính kèm

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Ghi chú: Mọi ý kiến thắc mắc về danh sách thi đề nghị các anh chị học viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học để được giải quyết.

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
4A.pdf 130
4B.pdf 146
4C.pdf 110
4D.pdf 93
4D-CKII.pdf 65
5A-HOCLAI-CH.pdf 94
5A-HOCLAI-CKI.pdf 103
5A-HOCLAI-NCS.pdf 67
5B.pdf 184
5C.pdf 231
5D.pdf 170
6A.pdf 107
6B.pdf 88
6D.pdf 45
7A.pdf 56
7B.pdf 55
7C.pdf 65
7D.pdf 70
6C.pdf 47
5A-CH.pdf 67