THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÒNG THI CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018
11/03/2019

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH PHÒNG THI CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC 
SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo danh sách phòng thi chứng chỉ Y Đức - Xã hội học Sau đại học năm 2018 lúc 13 giờ ngày 01/12/2018 cụ thể như sau:

- Chuyên khoa Cấp II: Giảng Đường 3D, 4A, 4C Tòa nhà 15 Tầng

- Bác sĩ nội trú khóa 2017 - 2020 : Giảng Đường 4B, 4D Tòa nhà 15 Tầng

- Chuyên khoa cấp I, Cao học, Nghiên cứu sinh (Học lại, học bổ sung): Giảng đường 4C Tòa nhà 15 tầng.

- Cao học khóa 2018 - 2020: Giảng đường 4D,5C,5D Tòa nhà 15 tầng, Đại giảng đường.

- Chuyên khoa Cấp I khóa 2018 - 2020: Giảng đường 6A, 6B, 6C, 6D, 7A, 7B, 7C, 7D Tòa nhà 15 tầng.

Danh sách cụ thể học viên tải file đính kèm

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Ghi chú: Mọi ý kiến thắc mắc về danh sách thi đề nghị các anh chị học viên liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học để được giải quyết.

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
3D.pdf 125
4A.pdf 135
4B.pdf 144
4C.pdf 130
4C-CH-HOCLAI.pdf 60
4C-CKI-HOCLAI.pdf 59
4C-NCS-HOCLAI.pdf 36
4D.pdf 166
4D-CH.pdf 212
5C.pdf 235
5D.pdf 193
6A.pdf 126
6B.pdf 94
6C.pdf 73
6D.pdf 57
7A.pdf 64
7B.pdf 71
7C.pdf 74
7D.pdf 93
DGD.pdf 81