DANH SÁCH PHÒNG THI NGOẠI NGỮ CỦA THẠC SĨ VÀ BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM HỌC 2018 - 2019
11/03/2019

THÔNG BÁO 

V/v Phòng thi Ngoại ngữ của Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú năm học 2018 - 2019

 

      Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên Thạc sĩ và Bác sĩ nội trú kế hoạch thi môn Ngoại ngữ như sau: 

       - Ngày thi: thứ sáu, ngày 23/11/2018

       - Giờ thi: 7 giờ

       - Địa điểm phòng thi: xem file đính kèm.

      - Mọi thắc mắc về danh sách phòng thi liên hệ BS.Quý(0903328360) vào ngày 22/11/2018.

 

                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
DSCAOHOCNGOAINGU.doc 313