THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHỌN CHUYÊN NGÀNH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018 (DÀNH CHO BÁC SĨ TỐT NGHIỆP NĂM 2018) 
11/03/2019

THÔNG BÁO 
Kết quả chọn chuyên ngành học Bác sĩ Nội trú năm 2018 

    Hội đồng tuyển sinh sau đại học thông báo đến thí sinh dự thi Bác sĩ Nội trú năm 2018 kết quả chọn chuyên ngành (xem tập tin đính kèm).

    Thí sinh vui lòng kiểm tra các thông tin cá nhân và chuyên ngành đã chọn; nếu có thông tin cần đều chỉnh đề nghị thí sinh liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước 16 giờ ngày 30/10/2018 để được hướng dẫn điều chỉnh. Sau ngày 30/10/2018 Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm    Số lần tải về
DS cong nhan trung tuyen BSNT 2018.pdf    2324