Thông báo về việc đi thực hành bệnh viện cho học viên các bậc học sau đại học.
29/04/2020

THÔNG BÁO
Về việc đi thực hành bệnh viện cho học viên các bậc học sau đại học

 

        Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thời gian học viên đi thực hành bệnh viện, cụ thể như sau:

          - Học viên các khóa chuẩn bị tốt nghiệp năm 2020 (năm học cuối): đi thực hành bệnh viện từ ngày 04/5/2020.

          - Học viên các khóa còn lại: đi thực hành bệnh viện từ ngày 11/5/2020.

        Đề nghị nhóm trưởng (đại diện học viên) các chuyên ngành thuộc các bậc đào tạo khẩn trương liên hệ với giáo vụ sau đại học và Ban chủ nhiệm Khoa, Bộ môn để biết kế hoạch, thời gian, địa điểm thực hành để triển khai học tập.

        Để đảm bảo an toàn và thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian học tập, đề nghị các học viên:

       - Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang toàn thời gian tại nơi thực hành, học tập, thi cử,...
       - Tuân thủ quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19. 
       - Tăng cường các biện pháp nâng cao sức đề kháng; vệ sinh tay, đeo khẩu trang đúng cách. 
      - Thường xuyên theo dõi trang thông tin của nhà trường để cập nhật tình hình, gọi về số hotline của Bộ Y tế hoặc nhà trường trong trường hợp cần thiết.

Ghi chú: Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại: 028 38573461) hoặc chuyên viên quản lý học viên.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC