KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC THI CÁC MÔN PHẦN CHUNG, CƠ SỞ-HỖ TRỢ CHO CÁC CỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
11/03/2019

THÔNG BÁO 

 KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC THI CÁC MÔN PHẦN CHUNG, CƠ SỞ - HỖ TRỢ 

CHO CÁC HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

 

          Phòng đào tạo Sau đại học thông báo đến toàn thể học viên Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Cao học, Nghiên cứu sinh và Bác sĩ nội trú kế hoạch chính thức thi các môn học phần chung, Cơ sở - Hỗ trợ như sau: 

         1. Môn thi, đối tượng dự thi, ngày xem Danh sách phòng thi, Số báo danh, Ngày thi, hình thức thi (Xem file đính kèm).

        2. Các học viên bắt buộc phải xem Danh sách phòng thi, Số báo danh, Địa điểm thi trên Website của Trường (mỗi môn thi sẽ công bố trước 02 ngày). Nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ ngay với Chuyên viên quản lý học viên tại Phòng đào tạo Sau đại học để giải quyết.

 

*Ghi chú:

       - Trường hợp các học viên Không xem trước Danh sách phòng thi, Số báo danh, Địa điểm thi nhưng đến ngày thi mới phát hiện không có tên trong danh sách phòng thi thì xem như tự ý bỏ thi(Phòng đào tạo Sau đại học Không giải quyết mọi thắc mắc vào ngày tổ chức thi).

      - Học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ không được dự thi.

 

                                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
KẾ HOẠCH CHÍNH THỨ THI CÁC MÔN PHẦN CHUNG.docx 1483
KẾ HOẠCH CHÍNH THỨC THI CÁC MÔN PHẦN CHUNG.pdf 1119