THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC NGHỈ BUỔI HỌC CHỨNG CHỈ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY (SPYH) CHIỀU THỨ TƯ NGÀY 24/10/2018 CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN BÁC SĨ NỘI TRÚ VÀ CHUYÊN KHOA CẤP II. 
11/03/2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học chứng chỉ Phương pháp Giảng dạy 

cho đối tượng học viên BSNT và CKII.

 

      Do giảng viên bận công tác, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo cho các học viên Bác sĩ nội trú và Chuyên khoa cấp II ĐƯỢC NGHỈ BUỔI HỌC chứng chỉ Phương pháp Giảng dạy (SPYH) vào chiều thứ tư, ngày 24/10/2018.  
      Các học viên sẽ TỰ NGHIÊN CỨU bài giảng: Vui lòng xem bài giảng tại tập tin đính kèm bên dưới.
 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
PHAN HOI CK 2 - SPYH.pdf 179
SU DUNG CAU HOI DONG VA MO LANG NGHE KHEN NGOI CK 2 -SPYH.pdf 181