THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018
11/03/2019

THÔNG BÁO 

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018
 
          Hội đồng tuyển sinh Sau đại học thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển Bác sĩ nội trú năm 2018 xin chấm phúc khảo: Kết quả chấm phúc khảo không thay đổi điểm so với điểm đã công bố (vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới).
Các tập tin đính kèm Số lần tải về
PHÚC KHẢO BSNT2018.pdf 828