THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH THI TUYỂN BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018 THUỘC NGÀNH Y (HỆ NỘI + HỆ NGOẠI) ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CHỌN CHUYÊN NGÀNH
11/03/2019

THÔNG BÁO

Về việc chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú năm 2018

 

      Hội đồng tuyển sinh Sau đại học thông báo và trân trọng mời các thí sinh dự thi tuyển Bác sĩ nội trú năm 2018 thuộc ngành Y (Hệ nội + Hệ ngoại) đủ điều kiện tham dự xét chọn chuyên ngành học Bác sĩ nội trú (đính kèm danh sách thí sinh được xếp theo thứ tự ưu tiên xét chọn) tập trung vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ tư ngày 24/10/2018 tại Giảng đường 6C (tòa nhà 15 tầng) - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh để họp và xét chọn chuyên ngành học. 

      Đề nghị các thí sinh phải có mặt đầy đủ và đúng giờ.

 

Ghi chú: 

- Thí sinh vắng mặt sẽ không được xét trúng tuyển và Hội đồng tuyển sinh Sau đại học không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.

- Thí sinh xem các thông tin cá nhân, điểm thi, thứ tự ưu tiên xét chọn chuyên ngành học tại tập tin đính kèm bên dưới; nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Sau đại học.

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
DS chon chuyen nganh He Ngoai.pdf 1139
DS chon chuyen nganh He Noi.pdf 1115