THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018
11/03/2019

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ NĂM 2018

 

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2018 thông báo kết quả thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2018: Mời thí sinh xem điểm thi tại tập tin đính kèm bên dưới. 

1. Thời gian nhận đơn chấm phúc khảo: ngày 16/10/2018 (Mẫu đơn phúc khảo sẽ nhận tại Phòng Đào tạo Sau đại học).

2. Thời gian công bố điểm phúc khảo: ngày 22/10/2018.

3. Thời gian chọn chuyên ngành: 13 giờ 30 phút ngày 24/10/2018 tại Giảng đường 6C (tòa nhà 15 tầng).

4. Điều kiện xét chọn chuyên ngành: xem tập tin đính kèm.

5. Chỉ tiêu: xem tập tin đính kèm.

 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
ChiTieu-BSNT-2018.pdf 5510
DieuKienChonChuyenNganh.pdf 3573
KetQuaTuyenSinh-BSNT-2018-compressed.pdf 14824