THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC, HỌC LẠI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN KHOA CẤP I NĂM 2020 (KHÓA 2018 - 2020)
11/05/2020

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC, HỌC LẠI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
CHUYÊN KHOA CẤP I NĂM 2020 (KHÓA 2018 - 2020)
Chứng chỉ Ngoại ngữ Chuyên khoa cấp I năm 2020 sẽ tổ chức theo hình thức online. Đề nghị các anh chị học viên chuyên khoa cấp I khóa 2018 - 2020 chưa học hoặc thi chưa đạt chứng chỉ ngoại ngữ trong chương trình đào tạo chuyên khoa cấp I thực hiện đăng ký học, học lại theo link sau: Phiếu đăng ký học chứng chỉ ngoại ngữ năm 2020 . Thời hạn đăng ký từ ngày 11/5/2020 đến hết ngày 14/5/2020.
Lưu ý:
Để đăng ký học viên cần đăng nhập tài khoản mail UMP, học viên nào chưa có tài khoản đề nghị liên hệ trực tiếp chuyên viên quản lý khóa học để được cấp lại.
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC