THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, LỊCH HỌC CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC CHUNG VÀ PHẦN CƠ SỞ- HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN BÁC SĨ NỘI TRÚ KHÓA 2016 - 2019 VÀ KHÓA 2017-2020
11/03/2019

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO,

LỊCH GIẢNG CÁC CHỨNG CHỈ PHẦN CHUNG VÀ PHẦN CƠ SỞ - HỖ TRỢ

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các anh/chị học viên Bác sĩ nội trú khóa 2016 - 2019 và khóa 2017-2020 Kế hoạch đào tạo và lịch giảng các chứng chỉ phần chung, phần cơ sở hỗ trợ, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đào tạo phần chung:  cho Bác sĩ nội trú khóa 2017 -2020 (Tải file đính kèm)

2. Kế hoạch đào tạo phần cơ sở hỗ trợ:  cho Bác sĩ nội trú khóa 2016 -2019 (Tải file đính kèm).

 

* Lưu ý (đối với Bác sĩ nội trú 2016-2019): Để đảm bảo hoàn thành chương trình học và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tháng 12/2019; đề nghị:

- Tham gia đầy đủ lịch học theo đúng lịch đã phân bố

- Liên hệ ngay với ThS Thịnh và ThS Chương vào các buổi chiều trong trường hợp lịch học có sai lệch với thông báo trên website.

 

 

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
lich hoc CSHT 2016-2019.pdf 529
LichHoc_PHANCHUNG_2017-2020.pdf 688