THÔNG BÁO LỊCH THI TỐT NGHIỆP NGOẠI NGỮ CHO BÁC SĨ NỘI TRÚ KHOÁ 2015-2018 (THÁNG 9)
11/03/2019

THÔNG BÁO

VỀ LỊCH THI TỐT NGHIỆP NGOẠI NGỮ NĂM 2018

 

Học viên dự thi: Bác sĩ nội trú khoá 2015-2018 (tuyển tháng 9)(có danh sách thi đính kèm)

Ngày thi:

Pháp văn: 7 giờ 45, ngày 01/8/2018, tại GĐ 8 (GĐ bộ môn Ngoại ngữ)

Anh văn: 13 giờ 15, ngày 01/8/2018, tại GĐ 6B (toà nhà 15 tầng)

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
DS BSNT 2015 THANG 9 THI TOT NGHIEP PHAP VAN.pdf 128
DS BSNT 2015 THANG 9 THI TOT NGHIEP ANH VAN.pdf 337