Thông báo về việc thi bổ túc môn ngoại ngữ tuyển sinh đầu vào cho các học viên CKII do hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh năm 2019
01/06/2020

THÔNG BÁO
Về việc thi bổ túc môn ngoại ngữ tuyển sinh đầu vào cho các học viên CKII do hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh năm 2019
 

       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên CKII hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh năm 2019 kế hoạch thi môn Ngoại ngữ, cụ thể như sau:

-  Thời gian thi dự kiến: Tháng 7/2020 (Vui lòng theo dõi Thông báo thi chứng chỉ Ngoại ngữ cho học viên Chuyên khoa cấp I).

-  Đăng ký dự thi: tại Phòng Đào tạo Sau đại học (gặp CN. Nguyễn Thị Mai).

-  Đóng khoản kinh phí dự thi: tại Phòng Kế hoạch Tài chính.

-  Thời gian đăng ký: từ ngày 02/6/2020 đến hết ngày 08/6/2020.

-  Danh sách và địa điểm thi: Thông báo sau.

 
Ghi chú:  Học viên vui lòng đăng ký và đóng khoản kinh phí dự thi đúng thời gian qui định.
 
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC