Thông báo buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường NCS Nguyễn Thị Ly Ly
12/06/2020

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Thị Ly Ly

Đề tài: Kết quả ngắn hạn và trung hạn của phẫu thuật chuyển gốc đại động mạch tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. Hồ Chí Minh.

Chuyên ngành: Nhi khoa                            Mã số: 62720135

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 26/6/2020 

Địa điểm: Phòng họp ( Lầu 1 - Tòa nhà 15 tầng ) - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (số 217 Hồng Bàng, Quận 5 , TP.HCM).