THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH ÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019
11/03/2019

THÔNG BÁO 
V/V ĐĂNG KÝ VÀ LỊCH ÔN THI TUYỂN SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019

     

Phòng Sau đại học Đại học Y Dược TP.HCM thông báo đến các Bác sĩ, Dược sĩ, Cử nhân kế hoạch ôn thi tuyển Sau đại học năm 2019 như sau: 

- Ngày đăng ký ôn thi: từ ngày 11/3/2019

- Ngày khai giảng các lớp ôn thi: ngày 25/3/2019

- Ngày, giờ và địa điểm ôn thi: xem tập tin đính kèm.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
LichOnTap-2019.pdf 2289