THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN KHOA CẤP I NĂM 2019 
11/03/2019

THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CKI NĂM 2019
(KHÓA 2018 – 2020, KHÓA 2017 – 2019, KHÓA 2016 – 2018)

 

 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các anh/chị học viên chuyên khoa cấp 1 kế hoạch học chứng chỉ Ngoại ngữ Chuyên khoa cấp 1 năm 2019 cụ thể như sau:
 

 

- Thời gian đăng ký: Học viên phải đăng ký học Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Pháp), từ ngày 04/3/2019 đến ngày 14/3/2019 tại đường dẫn:

 

 

 

 

- Khai giảng và lịch học cụ thể: Khai giảng ngày 18/3/2019, lịch giảng cụ thể sẽ công bố ngày 15/3/2019.
 

 

Lịch thi dự kiến: Tháng 07 năm 2019.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Ghi chú: Sau ngày 15/3/2019 phòng Đào tạo Sau đại học sẽ không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đăng ký học ngoại ngữ năm 2019.