THÔNG BÁO TẠM NGHỈ 01 BUỔI HỌC CHỨNG CHỈ Y ĐỨC - XÃ HỘI HỌC CHUYÊN KHOA CẤP II
11/03/2019

THÔNG BÁO

Về việc tạm nghỉ 01 buổi học chứng chỉ Y đức - Xã hội học

Chuyên khoa cấp II khóa 2018

- Theo lịch học, 13 giờ 30 phút ngày 06/11/2018 (tức chiều thứ 3) PGS.TS. Đỗ Văn Dũng sẽ dạy chứng chỉ Y đức - Xã hội học. Nhưng vì bận công tác đột xuất nên Thầy thông báo cho học viên tạm nghỉ 01 buổi.

- Các buổi học khác vẫn theo lịch đã thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC