THÔNG BÁO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN KHOA CẤP II NĂM 2018. 
11/03/2019

THÔNG BÁO 

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN KHOA CẤP II NĂM 2018
 

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên chuyên khoa cấp II tốt nghiệp năm 2018 về việc ban hành Quyết định và danh sách công nhận tốt nghiệp tại tập tin đính kèm bên dưới.

Phòng Đào tạo Sau đại học sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên có tên trong danh sách được công nhận tốt nghiệp để sử dụng trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp, kể từ ngày 20/12/2018 (Học viên vui lòng liên hệ và nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học).

 

        Đăng ký dự Lễ tốt nghiệp: vào hai ngày 03 và 04/01/2019.

 

        Lễ tốt nghiệp tổ chức: vào ngày 20/3/2019.

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC