THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI LẦN 2 CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ CHUYÊN NGÀNH CHO CKI
06/08/2020

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH LẦN 2

Đối tượng: CKI và CKII thi chưa đạt lần 1

Anh/ chị học viên về đăng ký và nộp lệ phí thi tại Phòng Kế hoạch- Tài chính từ ngày 07/8 đến 11/8/2020.

Xem danh sách dự thi ngày 12/8/2020.

Ngày thi dự kiến: 13g30 ngày 13/8/2020.