THÔNG BÁO BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NCS NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG
14/08/2020

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Ngọc Chương 

Đề tài: "Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa hợp chất kháng acetylcholinesterase của một số loài trong họ Thạch tùng"

Chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất  Mã số: 62720140

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 28/8/2020

Địa điểm: Phòng Hội thảo (Khoa Dược) - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (số 41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh)

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC