THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC CHO HỌC VIÊN CÁC BẬC HỌC TỐT NGHIỆP NĂM 2018.
11/03/2019

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký và tổ chức Lễ tốt nghiệp sau đại học 
cho học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2018

 

          Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp sau đại học cho học viên các bậc học (Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ và Tiến sĩ) tốt nghiệp năm 2018: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm bên dưới.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
THÔNG BÁO LỄ TỐT NGHIỆP.pdf 1553