THÔNG TIN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC - CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH PHẪU THUẬT TẠO HÌNH, TÁI TẠO VÀ THẨM MỸ 
16/03/2019

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã được nhận quyết định về việc: giao nhiệm vụ đào tạo chuyên khoa cấp I chuyên ngành Phẫu Thuật Tạo Hình, Tái Tạo và Thẩm Mỹ của Bộ Y Tế, theo quyết định số 7013/ QĐ-BYT. 

 

Bộ môn Phẫu thuật Tạo Hình - Thẩm Mỹ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, xin thông báo về dự kiến chiêu sinh đào tạo sau đại học chuyên khoa cấp I chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ năm 2019.

 

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật và thông báo cụ thể trên trang web của Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh - Phòng Sau Đại Học hoặc Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ.

 

Trân trọng.