THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN THƯ MỜI LỚP CME CỦA HỌC VIÊN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP 1 KHÓA 2017 - 2019 
16/03/2019

Bộ môn Nội thông báo đến học viên trình độ thạc sĩ chuyên ngành Nội khoa và học viên Chuyên khoa cấp 1 các chuyên ngành Lao, Lão khoa, Nội tiết, Thần kinh, Huyết học và HSCC khóa 2017 - 2019 đến nhận thư mời tham dự CME tại phòng Bộ môn, Lầu 10 - Bệnh viện Chợ Rẫy, thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ, ngày 28 - 29/9/2017.

CME Nội khoa tổ chức ngày 30/9/2017.