THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, LỊCH KHAI GIẢNG VÀ LỊCH HỌC CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP I KHÓA 2018 - 2020. 
16/03/2019

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo đến các anh/chị học viên chuyên khoa cấp I khóa 2018 - 2020 Kế hoạch đào tạo, Khung chương trình đào tạo, và lịch giảng các chứng chỉ phần chung cơ sở hỗ trợ, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch đào tạo chuyên khoa cấp I khóa 2018 -2020 (Tải file đính kèm)

2. Khung chương trình đào tạo (Click vào tên chuyên ngành để tải khung chương trình):

Hệ Nội Hệ ngoại
Da liễu Chẩn đoán hình ảnh
Gây mê hồi sức Chấn thương chỉnh hình
Hóa sinh Giải phẫu bệnh
Hồi sức cấp cứu Ngoại - Lồng ngực
Huyết học - Truyền máu Ngoại - nhi
Lão khoa Ngoại khoa
Lao Ngoại thần kinh - sọ não
Nhi khoa Ngoại - Niệu
Nội khoa Nhãn khoa
Nội tiết Sản phụ khoa
Phục hồi chức năng Tai - Mũi - Họng
Tâm thần Ung thư
Thần kinh Răng - Hàm - Mặt
Truyền nhiễm  
Vi sinh  
Y học cổ truyền  
Y học gia đình  

- Tổ chức quản lý dược

- Dược lý dược lâm sàng

3. Lịch giảng các chứng chỉ phần chung:

Học viên chia làm 02 lớp Hệ Nội và Hệ Ngoại theo bảng trên để học các chừng chỉ phần chung bao gồm:

- Triết học, Y đức - Xã hội học, Sinh học phâm tử, Tin học (tải file đính kèm)

- Các Chuyên ngành thuộc khoa Dược học chứng chỉ Triết học cùng với hệ Ngoại

- Môn ngoại ngữ: Dự kiến học từ ngày 04/3/2019 đến 16/8/2019 lịch học sẽ thông báo cụ thể sau

4. Lịch giảng các chứng chỉ phần cơ sở (Click vào tên môn học để tải lịch giảng cụ thể):

 

STT Môn học Chuyên ngành
1 CĐHA Ngoại TQ CTCH Ngoại TK Ngoại niệu Ngoại nhi
HSCC GMHS YHGĐ Ngoại LN  
2 Nội tiết Nội TQ Hóa sinh      
3 Sinh lý Tâm thần PHCN      
4 Nhiễm Nhi Lao VI SINH    
5 TMH Mắt        
6 GPB Da liễu Ung thư TMH    
7 PPNCKH Sản        
8 Ung thư GPB        
9 Ngoại TK CĐHA        
10 Hóa sinh Nội tiết        
11 HS và DD Ngoại TQ Ngoại LN Ngoại TK Ngoại niệu Ngoại nhi
CTCH        
12 Giải phẫu GMHS PHCN      
13 Thần kinh Nội TQ HSCC      
14 DL-LC ĐC YHGĐ        
15 HSCC Huyết học Lão      
16 Miễn dịch Mắt Tâm thần Hóa sinh    
17 Ký sinh Da liễu Vi sinh      
18 Vi sinh Nhiễm        
19 Mắt TMH        
20 Niệu Sản        
21 GPB        
22 Ngoại TQ CĐHA Ngoại LN      
23 Dinh dưỡng Nội tiết        
24 Dược lý YHGD        
25 CSGN Nhi Nhiễm Lão Huyết học YHGĐ
Ung thư Nội Lao    

 

Chuyên ngành Thần kinh học các chứng chỉ cơ sở - hỗ trợ tại giảng đường Bộ môn - Lầu 9B3 Bệnh viện Chợ Rẫy khai giảng lúc 8 giờ ngày 10/9/2018

Chuyên ngành Y Học Cổ Truyền: Ngày 10/9/2018 lúc 11 giờ 30 có mặt tại Phòng 34 Lầu 12A Tòa nhà !5 Tầng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đề sinh hoạt lịch học chứng chỉ cơ sở hỗ trợ

Các chuyên ngành thuộc khoa Dược: Ngày 10/9/2018 lúc 8 giờ có mặt tại Giảng đường 1 Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để sinh hoạt lịch học chứng chỉ cơ sở hỗ trợ

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
TRIETCKI2018.pdf 2762
SHPTCKI2018.pdf 2407
YDUCCKI2018.pdf 2412
TINHOCCKI2018.pdf 2471
KEHOACHDAOTAOCKI2018.pdf 2295