THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019
16/03/2019

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh các bậc học sau đại học như sau: Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II (CKII), Trình độ thạc sĩ (cao học) và Trình độ tiến sĩ (NCS).

- Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 11/3/2019.

- Hệ thống đăng ký hồ sơ tuyển sinh online sẽ được kích hoạt từ ngày 11/3/2019 đến hết ngày 22/4/2019.

- Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 22/4/2019.

- Điều kiện dự thi: xem chi tiết tại tập tin Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đính kèm).

- Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: đề nghị thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.

Các tập tin đính kèm:
PhuLuc1.pdf
PhuLuc2.pdf
PhuLuc3.pdf
PhuLuc4.pdf
PhuLuc5.doc
PhuLuc6.doc
PhuLuc7.doc
PhuLuc8.pdf