Thông báo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I khóa 2016 - 2018
16/03/2019

Phòng đào tạo Sau đại học thông báo đến các Anh/ Chị là học viên Chuyên khoa cấp I khóa 2016 - 2018 việc nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau: 

     1/ Ngày bắt đầu cấp: từ 8 giờ thứ sáu, ngày 30/11/2018

     2/ Nơi nhận: Phòng đào tạo Sau đại học (có thể nhận thay)

     3/ Danh sách được cấp: xem file đính kèm

   4/Các học viên nếu có thắc mắc về thông tin danh sách đề nghị tốt nghiệp Chuyên khoa cấp I, đề nghị liên hệ trực tiếp BS. Quý(0903328360).

 

                                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Các tập tin đính kèm Số lần tải về
Danhsachtotnghieplan1CKI năm 2016.docx 935