THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, LỊCH HỌC VÀ LỊCH KHAI GIẢNG CÁC CHỨNG CHỈ MÔN HỌC PHẦN CHUNG, CƠ SỞ, HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN CHUYÊN KHOA CẤP II KHÓA 2018 - 2020. 
16/03/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến tất cả các học viên chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2018 và học viên trúng tuyển năm 2017 (bảo lưu) có mặt tại: Giảng đường 7B (Lầu 7, tòa nhà 15 tầng) lúc 7 giờ 30, thứ hai ngày 10/9/2018 để nghe phổ biến kế hoạch học tập.
 
         Học viên chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tổ chức Quản lý dược: lúc 8 giờ ngày 10/9/2018 có mặt tại Giảng đường 1 - Khoa Dược (141 Đinh Tiên Hoàng, Quận I) để nghe phổ biến kế hoạch học tập (gặp CN. Trần Thị Mai Hương - Ban Quản lý Đào tạo); học viên sẽ học và thi các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ và chuyên ngành theo kế hoạch riêng của Ban chủ nhiệm Khoa Dược.
 
        Kế hoạch đào tạo, khung chương trình đào tạo, lịch học và lịch khai giảng các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ, cụ thể như sau: 
 
A. Kế hoạch đào tạo, khung chương trình đào tạo, lịch học các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ:
(Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới)
 
        Học viên chuyên khoa cấp II trúng tuyển năm 2017 thi không đạt chứng chỉ, bỏ thi (không phép) phải liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học gặp CN. Nguyễn Thị Mai để đăng ký, đóng học phí học và thi lại chứng chỉ trước ngày 14/9/2018).
 
B. Lịch khai giảng các chứng chỉ môn học phần chung, cơ sở, hỗ trợ:
  
1. Chứng chỉ Tin học nâng cao:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30, ngày 11/9/2018.
- Địa điểm khai giảng : 
Giảng đường 7B (Lầu 7, tòa nhà 15 tầng).
- Địa điểm học: Học tại phòng máy tính (Bộ môn Tin học sẽ sắp xếp và thông báo cho học viên)
- Lịch học và bài học: Bộ môn Tin học sẽ thông báo cho học viên.
- Dự kiến ngày thi: Bộ môn lập kế hoạch và thông báo cho học viên.
 
2. Chứng chỉ Phương pháp nghiên cứu khoa học và Phương pháp Giảng dạy:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 12/9/2018.
- Địa điểm khai giảng và học: Giảng đường A, Bộ môn Giải phẫu học (Lầu 2,  tòa nhà cũ). 
- Lịch học: Theo lịch đã phân bố.
- Bài học: Vui lòng xem các tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 29/12/2018.
 
3. Chứng chỉ Sinh học phân tử:
- Khai giảng: lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25/9/2018.
- Địa điểm khai giảng 
và họcGiảng đường 7A (Lầu 7, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học: Theo lịch đã phân bố.
- Bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi giữa kỳ: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 08/12/2018.
- Dự kiến ngày thi cuối kỳ: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 15/12/2018.
 
4. Chứng chỉ Y đức - Xã hội học:
- Khai giảng: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16/10/2018.
- Địa điểm khai giảng 
và họcGiảng đường 7A (Lầu 7, tòa nhà 15 tầng).
- Lịch học: Theo lịch đã phân bố.
- Bài học: Vui lòng xem tập tin đính kèm bên dưới.
- Dự kiến ngày thi giữa kỳ: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 10/11/2018.
- Dự kiến ngày thi cuối kỳ: 13 giờ 30 thứ bảy, ngày 17/11/2018.
 
5. Chứng chỉ Cơ sở và Hỗ trợ:
7 giờ 30 phút sáng thứ hai ngày 10/9/2018: Học viên đến Giảng đưởng 7B nghe phổ biến kế hoạch học tập và nhận giấy giới thiệu học chứng chỉ;  học viên liên hệ trực tiếp với Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ vào lúc 9 giờ ngày 10/9/2018 để học tập.
- Địa điểm khai giảng và học: tại Khoa/Bộ môn giảng dạy chứng chỉ.
- Lịch học: Theo lịch đã phân bố.
- Bài học: Khoa/Bộ môn giảng dạy sẽ thông báo cho học viên.
Dự kiến ngày thi: Khoa/Bộ môn giảng dạy sẽ thông báo cho học viên.
 
 
Ghi chú
- Mọi thắc mắc học viên vui lòng liên hệ BSCKII. Bùi Trí Dũng, Phó trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học, phụ trách chuyên khoa cấp II.
 
Các tập tin đính kèm Số lần tải về
KẾ HOẠCH HỌC TẬP TOÀN KHÓA.CKII.2018-2020.pdf 470
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CKII KHÓA 2018-2020.pdf 556
PHÂN BỐ LỊCH HỌC CHUNG.CƠ SỞ. HỖ TRỢ.CKII.2018.pdf 527
LỊCH BÀI GIẢNG - SHPT.pdf 424
LỊCH BÀI GIẢNG - NCKH-2018.pdf 177
LỊCH BÀI GIẢNG - YD-XHH-2018.pdf 179
LỊCH BÀI GIẢNG - SPYH-2018.pdf 41