THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019. 
16/03/2019

Phòng Đào tạo Sau đại học - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo đếnhọc viên lịch nhận bằng tốt nghiệp sau đại học như sau:

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 1vào ngày 19/3/2019.
- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2018 có đăng ký dự lễ tốt nghiệp vào ngày 20/3/2019.

+ Buổi sáng: từ 8 giờ 30 đến 11 giờ.

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ.

- Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

+ Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)

+ Chuyên khoa cấp II: Phòng Hội thảo - Lầu 1 (Khu nhà cũ)

+ Bác sĩ nội trú: Phòng Hội đồng - Lầu 1 (Khu nhà cũ)

+ Thạc sĩ: Giảng đường 2 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)

+ Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Tầng trệt (Tòa nhà 15 tầng)

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 2: vào ngày 21/3/2019.

- Đối tượng nhận bằng: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2018 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

+ Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 30 đến 16 giờ

- Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp:

+ Chuyên khoa cấp I: Giảng đường 1 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)

+ Chuyên khoa cấp II: Phòng Hội thảo - Lầu 1 (Khu nhà cũ)

+ Bác sĩ nội trú: Phòng Hội đồng - Lầu 1 (Khu nhà cũ)

+ Thạc sĩ: Giảng đường 2 - Tầng trệt (Khu nhà cũ)

+ Tiến sĩ: Phòng Đào tạo Sau đại học - Tầng trệt (Tòa nhà 15 tầng)

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 3: vào thứ sáu, ngày 12/4/2019.

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 4: vào thứ sáu, ngày 14/6/2019.

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 5: vào thứ sáu, ngày 26/7/2019.

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 6: vào thứ sáu, ngày 18/10/2019.

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 7: vào thứ sáu, ngày 22/11/2019.

Nhận bằng tốt nghiệp đợt 8: vào thứ sáu, ngày 20/12/2019.

 

- Đối tượng nhận bằng tốt nghiệp đợt 3,4,5,6,7 và 8 gồm: Học viên các bậc học tốt nghiệp năm 2018 và các năm trước chưa nhận bằng tốt nghiệp.

 - Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp: tại Phòng Đào tạo Sau đại học.

Nhận bằng tốt nghiệp năm 2020:
Học viên nhận bằng năm 2020 vui lòng xem thông báo cụ thể sau.

 Ghi chú:

- Đề nghị học viên nhận bằng tốt nghiệp đúng theo kế hoạch trên.

 

- Khi nhận bằng tốt nghiệp, yêu cầu người nhận bằng xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Không giải quyết các trường hợp đến nhận bằng tốt nghiệp không có giấy tờ tùy thân).

- Khi nhận thay bằng tốt nghiệp phải có bản chính giấy ủy quyền của người được cấp bằng có chứng nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương, bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân của người được cấp bằng và bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân của người nhận thay bằng.

 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC