Thông báo danh sách các đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.
05/11/2021

THÔNG BÁO
Danh sách các đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19
 
        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 danh sách các đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 (xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR), cập nhật đến ngày 29/10/2021: Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm. 
 
Ghi chú:
– Thí sinh chỉ được phép tham dự kỳ thi tuyển sinh khi có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm đến thời điểm kết thúc môn thi cuối của mỗi đợt thi.
Thí sinh có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 Realtime RT-PCR dương tính phải tuân thủ thực hiện cách ly theo quy định.
Thí sinh có thể thực hiện xét nghiệm ở bất kỳ các đơn vị được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19 tại tập tin kèm theo ở trên.
Thí sinh có nhu cầu và tự nguyện đăng ký thực hiện xét nghiệm tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vui lòng đăng ký theo hướng dẫn tại Thông báo trước. Danh sách thí sinh đăng ký xét nghiệm, thời gian, địa điểm lấy mẫu sẽ được thông báo, hướng dẫn sau ngày 12/11/2021.
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC