Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn ngoại ngữ tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021
09/11/2021

THÔNG BÁO
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn ngoại ngữ
Tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021

      Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021 thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, miễn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2021: Vui lòng tải và xem chi tiết tập tin đính kèm bên dưới.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

Danh sách thí sinh miễn ngoại ngữ

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC