Thông báo về việc đính chính tên môn thi trong Giấy báo dự thi của bậc đào tạo chuyên khoa cấp I và trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành Dược
15/11/2021

THÔNG BÁO

Về việc đính chính tên môn thi trong Giấy báo dự thi của bậc đào tạo chuyên khoa cấp I và trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành Dược.

        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 359/TB-ĐHYD ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc tuyển sinh sau đại học năm 2021 cho các bậc đào tạo chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

        Để chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh, Hội đồng tuyển sinh đã gửi Giấy báo dự thi cho thí sinh qua đường bưu điện; do sơ xuất trong khâu xử lý vi tính nên có sai sót tên môn thi trong Giấy báo dự thi.

        Nay, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến thí sinh môn thi và hình thức thi tuyển cho bậc đào tạo chuyên khoa cấp I và trình độ thạc sĩ năm 2021 thuộc các chuyên ngành Dược, như sau:

 Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.

–  Môn thi:

+ Chuyên khoa cấp I: Thi hai môn gồm môn cơ sở và môn chuyên ngành (phụ lục 2 & 3):

TT

Chuyên ngành

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

1

Công nghệ dược phẩm và bào chế

Hóa hữu cơ

Sản xuất thuốc

2

Dược liệu - Dược cổ truyền

Hóa hữu cơ

Sản xuất thuốc

3

Dược lý và dược lâm sàng

Hóa hữu cơ

Chăm sóc dược

4

Kiểm nghiệm thuốc - độc chất

Hóa hữu cơ

Sản xuất thuốc

5

Tổ chức Quản lý Dược

Hóa hữu cơ

Chăm sóc dược

 

+ Trình độ thạc sĩ: Thi ba môn gồm môn cơ sở, môn chuyên ngành và môn ngoại ngữ (phụ lục 2 & 3):

TT

Chuyên ngành

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

1

Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc

Hóa hữu cơ

Sản xuất thuốc

2

Dược liệu - Dược học cổ truyền

Hóa hữu cơ

Sản xuất thuốc

3

Dược lý và dược lâm sàng

Hóa hữu cơ

Chăm sóc dược

4

Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

Hóa hữu cơ

Sản xuất thuốc

5

Tổ chức Quản lý dược

Hóa hữu cơ

Chăm sóc dược

Hội đồng tuyển sinh đề nghị thí sinh kiểm tra các thông tin trên Giấy báo dự thi. Trường hợp có thông tin chưa chính xác về tên môn thi và các thông tin khác có liên quan trên Giấy báo dự thi (họ tên, ngày sinh, nơi sinh,…) thí sinh vui lòng thực hiện:

1/ Môn thi thực hiện theo đúng Phụ lục 2 và 3 như đã công bố.

2/ Liên hệ trực tiếp cán bộ coi thi tại phòng thi vào buổi thi đầu tiên để nhận Giấy báo dự thi, Giấy cam đoan và điều chỉnh các thông tin khác (nếu có sai sót).                         

* Tập tin Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

                    ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH