DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
16/11/2021

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021

 

        Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021:

Tập tin kèm theo: Danh sách thí sinh dự tuyển trình độ tiến sĩ đợt 2  năm 2021