Thông báo về việc thi môn Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) cho học viên Chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú
09/12/2021

THÔNG BÁO
Về việc thi môn Phương pháp Giảng dạy (Sư phạm y học) cho học viên Chuyên khoa cấp II và Bác sĩ nội trú
 
       Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc tổ chức thi chứng chỉ Sư phạm y học năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:
   1. Ngày thi: Thứ ba, ngày 21/12/2021
   2. Giờ thi: 13 giờ 30 phút
   3. Địa điểm: Lầu 3, tòa nhà 15 tầng
      - Bác sĩ nội trú: Phòng máy 3A
      - Chuyên khoa cấp II: Phòng máy 3B.
 
Ghi chú:
- Học viên phải mang theo thẻ học viên khi dự thi.
- Học viên tuân thủ thực hiện 5K theo quy định.

 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC