Thông báo về thời gian, địa điểm chọn chuyên ngành tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2021
10/12/2021

THÔNG BÁO

Về thời gian, địa điểm chọn chuyên ngành
Tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2021

        Hội đồng tuyển sinh sau đại học trân trọng thông báo và mời các thí sinh dự thi tuyển Bác sĩ nội trú năm 2021 thuộc ngành Y (Hệ nội và Hệ ngoại) đủ điều kiện tham dự xét chọn chuyên ngành học Bác sĩ nội trú tập trung vào lúc 13 giờ 30 phútthứ ba ngày 28/12/2021 tại Đại giảng đường - Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh để họp và xét chọn chuyên ngành học. 
      Đề nghị các thí sinh có mặt đầy đủ và đúng giờ.
 
Ghi chú: 
- Thí sinh vắng mặt sẽ không được xét trúng tuyển và Hội đồng tuyển sinh Sau đại học không giải quyết mọi khiếu nại liên quan.
- Thí sinh xem các thông tin cá nhân, điểm thi, thứ tự ưu tiên xét chọn chuyên ngành học tại các thông báo sau; nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 21/12/2021.
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC