KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021 ĐỢT 2
10/12/2021

THÔNG BÁO

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG BỐ KẾT QUẢ TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021 (ĐỢT 2)

 

Tập tin kèm theo: 

1. Kết quả tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2021

2. Danh sách trúng tuyển trình độ tiến sĩ năm 2021